Kes me oleme?

Startkool PROSHA on asutatud ja edukalt areneb alates 1998 aastast. Kool on asutus mis on mõeldud eelkooli ealiste laste lisa hariduse saamiseks.

Alates 2010 aastast on teie heaks meie lastehoiud.

Õppe protsessi käigus suhtleb täiskavanu lapsega võrdselt, lapse keeles, mis aitab luua positiivse meeleolu kontakti lapsega. Kõik tegevused on ehitatud mängu vormis, see muudab lapsed avatumaks.

Õppejõud püüab arusaada lapse sisemist maailma ja tema kogemusi, ning arvestades sellega maksimaalselt laiendada tema arusaamis võimekusi. Õppe materjalide koostamisel me üritasime mitte muuta sisu, vaid õppetamise meetodeid. Õppe protsessis kasutatakse kaasaegseid arendavaid ja õppetavaid programme, arvestades iga lapse võimalusi.

Kontakt: Võru 11, Tallinn. 528 13 07